Apps from jCOLIBRI: CBR Framework to jContextjCOLIBRI: CBR Framework    |    Version: 3.0    |    Last Updated: 2018-09-11

JColipa    |    Last Updated: 2011-08-05

jColl    |    Last Updated: 2011-08-07

JCollapse    |    Version: 2.0    |    Last Updated: 2006-02-20

jCollectionUtilities    |    Last Updated: 2011-08-04

JCollectIt    |    Version: 0.0    |    Last Updated: 2010-02-10

JCollider (OLD)    |    Version: 0.37    |    Last Updated: 2010-01-11

JCollOrg    |    Version: 0.5    |    Last Updated: 2009-05-17

jColony    |    Version: alpha1    |    Last Updated: 2006-01-17

jColor - Color for kid    |    Version: 2.0.1    |    Last Updated: 2019-01-31

JColorGrid    |    Version: 1.860    |    Last Updated: 2009-07-06

JColorPicker    |    Version: Release 1    |    Last Updated: 2009-11-11

jCom Chat USA    |    Version: 1.0    |    Last Updated: 2013-02-16

JCOM Clock Synchronizer    |    Version: 1.7    |    Last Updated: 2003-01-15

JCom (Java-COM Bridge)    |    Version: 2.2.4    |    Last Updated: 2004-09-16

jCom Phone    |    Version: 1.0    |    Last Updated: 2013-05-03

jCom Phone Free    |    Version: 1.0    |    Last Updated: 2014-06-23

JCom2 - Java to COM Anywhere Bridge    |    Version: 1.01    |    Last Updated: 2004-11-03

JComet    |    Version: jcomet 0.1    |    Last Updated: 2006-08-18

JComics    |    Version: 0.3    |    Last Updated: 2001-03-08

jCommand    |    Last Updated: 2009-08-29

jCommander    |    Version: 0.7.1    |    Last Updated: 2007-03-10

JCommando    |    Version: 1.2    |    Last Updated: 2011-08-19

JComment - Comment Generator    |    Version: 0.1    |    Last Updated: 2000-10-30

JCommentator    |    Last Updated: 2011-08-11

JCommons    |    Version: 0.6    |    Last Updated: 2010-06-13

JCommunity    |    Version: 1.0.23    |    Last Updated: 2021-05-18

jComp - Subset of Java Compiler    |    Last Updated: 2011-08-11

jcompany    |    Version: 1.2    |    Last Updated: 2009-07-09

JCompare    |    Version: jcompare1.1    |    Last Updated: 2007-04-17

JCompass    |    Last Updated: 2011-08-05

jComply Risk    |    Version: 1.0    |    Last Updated: 2015-02-04

JComponentBreadboard    |    Version: 1.0.1    |    Last Updated: 2007-05-22

JComponentPack    |    Version: 3.6    |    Last Updated: 2014-10-02

JComponentSet    |    Version: 2.5    |    Last Updated: 2009-02-16

JCompose    |    Last Updated: 2002-12-18

JComposer    |    Version: 0.1    |    Last Updated: 2003-12-08

jCompoundMapper    |    Last Updated: 2012-12-03

jConfig    |    Version: v2.9    |    Last Updated: 2006-03-08

JConfigLoader    |    Version: ConfigLoader 1.5    |    Last Updated: 2007-05-14

JConfigRegister    |    Version: 5    |    Last Updated: 2010-06-02

JConfigura    |    Version: 1.2    |    Last Updated: 2011-01-09

JConnect4 Tournament    |    Version: 1    |    Last Updated: 2005-03-08

JConnectionPool    |    Version: 0.1    |    Last Updated: 2007-09-18

JConPool    |    Version: 0.1    |    Last Updated: 2006-03-28

jConsole    |    Version: JC0_0_1    |    Last Updated: 2001-06-08

JConsommation    |    Version: 0.4    |    Last Updated: 2011-03-28

JContactBackup    |    Last Updated: 2010-02-18

jContacts - Import/export/manage your contacts via your computer browser    |    Version: 1.2.0    |    Last Updated: 2013-04-13

jContext    |    Version: 0.5    |    Last Updated: 2011-04-08